Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Kaplan Kardeşler kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Faaliyetler sırasında kullanılan Kaplan Kardeşler’e ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve bilginin bulunduğu ortam, işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde güvenliğinin sağlanması gerekir.
 • Güvenlik kavramı, gizlilik (bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), bütünlük (tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş), kullanılabilirlik (gerektiğinde kullanıma hazır olması) olarak 3 bileşenden oluşur ve bu ana bileşenlerden herhangi birinde oluşabilecek bir güvenlik zafiyeti Kaplan Kardeşler’in iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilir.
 • Görev ve pozisyonu ne olursa olsun, tüm Kaplan Kardeşler çalışanları ve tedarikçileri, ilgili yasal düzenlemeler, politikalar, prosedürler ve yönetmeliklere uymak, riskleri sınırlandırmak ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde çalışmak zorundadır.
 • Kaplan Kardeşler, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Kaplan Kardeşler Yönetimi, bu hedefine ulaşmak amacıyla BGYS kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların ihlali ve risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması Kaplan Kardeşler’in maddi ve manevi zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle gözetim, denetim ve/veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ve/veya ilgili politika/prosedür ihlalleri, şirket içi disiplin cezaları verilmesine, istihdama son verilmesine, hatta adli ve cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek sonuç doğurabilir.
 • Kaplan Kardeşler’in Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politika/Prosedürleri, ister tam zamanlı, yazı zamanlı, daimi, ister sözleşmeli olsun, Kaplan Kardeşler bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm Kaplan Kardeşler çalışanları için, coğrafi konumundan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmaya girmeyen ve Kaplan Kardeşler bilgilerine erişim gereği ve olanağı olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunlara bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine, diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili Kaplan Kardeşler Halı’yı ilgilendiren herhangi bir ihlal durumunda +90 342 357 02 26 numaralı telefonu arayınız veya bgyk@kaplankardesler.com hesabına mail atınız.
 • Doküman No: KK.PO.BS.008 Yayın Tarihi: 02.01.2017 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 14.06.2021

   

  Bilgi Toplumu Hizmetleri