Kalite Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ :


Kaplan kardeşler Halı olarak, Halı üretimine ait dokuma, konfeksiyon, depolama ve sevkiyat olmak üzere tüm proseslerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını tesis etmek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, tanımlanmış tüm iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol altına alarak iş ile ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarının önüne geçmek, Kaplan Kardeşler Halı tüm faaliyetlerinde “İnsanı en değerli varlık olarak” kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirgemek, Kaplan Kardeşler Halı olarak İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ulusal; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu ve uluslararası İLO yasaları gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmek ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamak, Çalışanların katılımıyla risk değerIendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak, Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına çalışan temsilcilerimiz ve organizasyonun her kademesindeki çalışanlar ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi düzenli olarak gözden geçirmek, Şirketimizi, kendi sektörlünde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek, performansıyla öncü olma gayretinde olmak, Tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenebilir” yaklaşımıyla, iş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarımız düzenli olarak gözden geçirilerek ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanarak sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenir ve bu hedefine ulaşmayı taahhüt eder.


Doküman No: KK.PO.İSG.001 Yayın Tarihi: 23.03.2022 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-