Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ :


Kaplan Kardeşler Halı olarak, Halı üretimi faaliyetlerinde ve tüm iş süreçlerinde Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı esas alır ve aşağıdaki ilkeleri Kalite Politikası olarak belirler; • Şirket misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi, • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve gelişmeye açık bir yönetim sistemi getirmeyi, • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için kurumsal eğitim ve öğrenen organizasyon çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, • Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde, Müşteri şartlarını ön planda tutmayı, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamayı, • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, çevreyi koruyan, kirliliği önleyen, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren, insan ve çevre faktörlerini esas alarak örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde olmayı, • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olan, tedarik zincirinin iyileştirilmesi ve gelişimine katma değer sunmayı, • Müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüt eden yönetim anlayışını benimser, uygular ve riayet eder.


Doküman No: KK.PO.KY.002 Yayın Tarihi: 27.07.2021 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:23.03.2022