TESİS GÜVENLİK YÖNETİM POLİTİKASI

TESİS GÜVENLİK YÖNETİM POLİTİKASI

 

Kaplan Kardeşler Halı San ve Tic. A.Ş; çalışanlarının, müşterilerinin, taşeronlarının ve tedarikçilerinin, tüm operasyon ve sahalarda fiziksel ve bilgi güvenliğini tesis eder.

Tesis güvenliği, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

Tehditlerin önceden algılanması amacıyla her çalışanın “Tehdit Farkındalık” konusunda eğitim almasını sağlar.

Güvenlik konusu tüm çalışanların önceliğidir.

Kritik saha çalışanlarının eğitimi ve çalışma esasları prosedür ve talimatlarla belirtilmiş olup güvenlik kültürünün benimsenmesi amacı ile çalışmaları planlar.

Tedarikçi ve paydaşlarımız dahil olmak üzere her türlü hırsızlık, kaçakçılık, güvenlik zafiyeti ve veri kaybını önlemek için tedbirler, üst yönetim tarafından ve tüm yöneticilerimiz tarafından alınır ve sürekliliği sağlanır.

Kazalar, siber saldırılar ve acil durumlara karşı oluşturulmuş güvenlik ekibi tesisin ve çalışanların acil durumlara hazır bulunmasını sağlar

Üst yönetim; güvenlik konusundaki ihlal ve açık noktaların ilgililere bildirilmesi halinde çalışanları teşvik eder ve bilinçlendirir.

Doküman No: KK.PO.İİ.001 Yayın Tarihi: 07.12.2021 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-